Ποιότητα

Ποιότητα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε από 2014-έτος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας-έχει αρχικά πιστοποιηθεί κατά ISO 22000 αναφορικά με την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των εγκαταστάσεων όσο και του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ στη συνέχεια απέκτησε –με άριστη βαθμολογία – και την πιστοποίηση κατά IFS LOGISTICS, αναφορικά με την πρόψυξη, την ψυχρή αποθήκευση και την αποθήκευση σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, την οποία και διαθέτει έως και σήμερα .

Επιπλέον απο το έτος 2020 η εταιρεία ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε έχει αποκτήσει 4 ακόμη πιστοποιητικά :

 1. Είναι πιστοποιημένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» αναφορικά με την συμμόρφωση στις απαιτήσεις του ΚΑΝ(ΕΕ) 1151/2012 ,της ΚΥΑ 261611 ΦΕΚ 406/22.03.07 σχετικά με την συσκευασία –τυποποίηση ακτινιδίων Πιερίας ,Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) .
 2. Είναι μέλος (αρ.μητρωου 5478) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για την διαχείριση των Διεθνών Προτύπων GS1 τα οποία καθορίζουν την κωδικοποίηση και σήμανση προϊόντων και θέσεων σε διεθνές επίπεδο ,σύμφωνα με το παγκόσμιο μητρώο κωδικων αριθμών GSI ,GEPIR www.gepir.org.
 3.  Πιστοποιητικο σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας IFS FOOD ,αναφορικά με την συσκευασία και τυποποίηση ακτινιδίων.
 4.  Πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας BRC FOOD για την ταξινόμηση ,διαλογή ,συσκευασία και μακρά αποθήκευση ακτινιδίων.

Τέλος ,αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος ,η εταιρεία έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και μεταφέρει απόλυτα ελεγχόμενα και με ασφάλεια τα στερεά απόβλητα που παράγει (ξύλο, γυαλί, πλαστικό κλπ ) στους εγκεκριμένους χώρους απόρριψης ενώ για τις εγκαταστάσεις της εφαρμόζει ολους τους κανόνες υγειινής που προβλέπεται από την εθνική και την Κοινοτική Νομοθεσία.

 

nikou fruita

nikou fruits
nikou fruits
nikou fruits
nikou fruits
nikou fruita
nikou fruits
nikou fruits
nikou fruita

Ποιότητα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε από 2014-έτος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας-έχει αρχικά πιστοποιηθεί κατά ISO 22000 αναφορικά με την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των εγκαταστάσεων όσο και του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ στη συνέχεια απέκτησε –με άριστη βαθμολογία – και την πιστοποίηση κατά IFS LOGISTICS, αναφορικά με την πρόψυξη, την ψυχρή αποθήκευση και την αποθήκευση σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, την οποία και διαθέτει έως και σήμερα .

Επιπλέον απο το έτος 2020 η εταιρεία ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε έχει αποκτήσει 4 ακόμη πιστοποιητικά :

 1. Είναι πιστοποιημένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» αναφορικά με την συμμόρφωση στις απαιτήσεις του ΚΑΝ(ΕΕ) 1151/2012 ,της ΚΥΑ 261611 ΦΕΚ 406/22.03.07 σχετικά με την συσκευασία –τυποποίηση ακτινιδίων Πιερίας ,Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) .
 2. Είναι μέλος (αρ.μητρωου 5478) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για την διαχείριση των Διεθνών Προτύπων GS1 τα οποία καθορίζουν την κωδικοποίηση και σήμανση προϊόντων και θέσεων σε διεθνές επίπεδο ,σύμφωνα με το παγκόσμιο μητρώο κωδικων αριθμών GSI ,GEPIR www.gepir.org.
 3.  Πιστοποιητικο σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας IFS FOOD ,αναφορικά με την συσκευασία και τυποποίηση ακτινιδίων.
 4.  Πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας BRC FOOD για την ταξινόμηση ,διαλογή ,συσκευασία και μακρά αποθήκευση ακτινιδίων.

Τέλος ,αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος ,η εταιρεία έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και μεταφέρει απόλυτα ελεγχόμενα και με ασφάλεια τα στερεά απόβλητα που παράγει (ξύλο, γυαλί, πλαστικό κλπ ) στους εγκεκριμένους χώρους απόρριψης ενώ για τις εγκαταστάσεις της εφαρμόζει ολους τους κανόνες υγειινής που προβλέπεται από την εθνική και την Κοινοτική Νομοθεσία.

 

nikou fruita

nikou fruits
nikou fruits
nikou fruits
nikou fruits
nikou fruita
nikou fruits
nikou fruits
nikou fruita

Ποιότητα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε από 2014-έτος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας-έχει αρχικά πιστοποιηθεί κατά ISO 22000 αναφορικά με την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των εγκαταστάσεων όσο και του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ στη συνέχεια απέκτησε –με άριστη βαθμολογία – και την πιστοποίηση κατά IFS LOGISTICS, αναφορικά με την πρόψυξη, την ψυχρή αποθήκευση και την αποθήκευση σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, την οποία και διαθέτει έως και σήμερα .

Επιπλέον απο το έτος 2020 η εταιρεία ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε έχει αποκτήσει 4 ακόμη πιστοποιητικά :

 1. Είναι πιστοποιημένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» αναφορικά με την συμμόρφωση στις απαιτήσεις του ΚΑΝ(ΕΕ) 1151/2012 ,της ΚΥΑ 261611 ΦΕΚ 406/22.03.07 σχετικά με την συσκευασία –τυποποίηση ακτινιδίων Πιερίας ,Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) .
 2. Είναι μέλος (αρ.μητρωου 5478) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για την διαχείριση των Διεθνών Προτύπων GS1 τα οποία καθορίζουν την κωδικοποίηση και σήμανση προϊόντων και θέσεων σε διεθνές επίπεδο ,σύμφωνα με το παγκόσμιο μητρώο κωδικων αριθμών GSI ,GEPIR www.gepir.org.
 3.  Πιστοποιητικο σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας IFS FOOD ,αναφορικά με την συσκευασία και τυποποίηση ακτινιδίων.
 4.  Πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας BRC FOOD για την ταξινόμηση ,διαλογή ,συσκευασία και μακρά αποθήκευση ακτινιδίων.

Τέλος ,αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος ,η εταιρεία έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και μεταφέρει απόλυτα ελεγχόμενα και με ασφάλεια τα στερεά απόβλητα που παράγει (ξύλο, γυαλί, πλαστικό κλπ ) στους εγκεκριμένους χώρους απόρριψης ενώ για τις εγκαταστάσεις της εφαρμόζει ολους τους κανόνες υγειινής που προβλέπεται από την εθνική και την Κοινοτική Νομοθεσία.

 

nikou fruita

nikou fruits
nikou fruits
nikou fruits
nikou fruits
nikou fruita
nikou fruits
nikou fruits
nikou fruits
Επικοινωνία
Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας
Στοιχεία
Τοποθεσία
Τρίλοφος Βεροίας
Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας
Επικοινωνία
Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας
Στοιχεία
Τοποθεσία
Τρίλοφος Βεροίας
Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας
Επικοινωνία
Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας
Στοιχεία
Τοποθεσία
Τρίλοφος Βεροίας
Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας
Scroll to Top